top of page

סיור בעכו העתיקה

עכו העתיקה

מדוע הרמח"ל התפלל בתוך בור באדמה?

למה המחתרות הפציצו את בית הכלא ומי ברח משם?

איפה אפשר למצוא שערה מזקנו של מוחמד הנביא?

מי היו הטפלרים ומדוע חפרו מנהרה מתחת לעיר?

סיור בעכו

סיור שעובר בין התקופות השונות שעברו על עיר הנמל המרכזית ביותר בעת הקדומה ואחת הערים המפוארות ביותר באותה תקופה- עכו.

במהלך הסיור בעכו העתיקה נחשוף חלק מפניה הרבות בשכבות ההסטוריה שהשתמרו כמעט בשלמותן.

נראה את עכו של מעלה- העותמנית, וגם את ימי הזוהר של עכו של מטה- הצלבנית.

נבקר באולמות האבירים ומנהרות הצלבנים ולאחר מכן נמשיך לטייל בין הרבעים השונים.

נמשיך לסמטאות ובין חאן אחד למשנהו, נגיע לנמל.

 

בשוק הצבעוני ניחשף אל טעמים שמשמרים מסורת ישנה מצד אחד ומהצד השני מביאים פרשנות קולינרית צעירה וחדשנית לעיר.

ניתן להצטרף גם לסיור בעכו הכולל טעימות בשוק - סיור קולינרי בעכו.

סיור בעכו העתיקה
סיור בעכו העתיקה
bottom of page